phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Poplatky na katastru vzrostly

Vydáno 5. 2. 2020

I přes odpor v Senátu nakonec došlo ke schválení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Na základě toho došlo od 01.01.2020 mj. ke zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek.

Kdo a za co si připlatí

V současnosti se položky správních poplatků na katastrálních úřadech dělí na dvě položky – 119 a 120[1]. Položka 119 se týká pořizování nejrůznějších výpisů, opisů a kopií. Zde zůstaly sazby stejné, když se pohybují od 30 do 100 Kč za jednotlivé úkony.

U položky 120, označené jako návrh na vklad, se však všechny sazby zdvojnásobily. K poslednímu takovému kroku došlo před 8 lety, kdy se sazby rovněž zvyšovaly jednou tolik. V případě hypotéky, tedy vkladu zástavního práva k nemovitosti a dalšího vkladu, tentokrát vlastnického práva ke kupované nemovitosti, vyjdou tyto operace nově na 4 000 Kč. Refinancování pak bude stát o další 2 000 Kč navíc kvůli výmazu zástavního práva původní banky. Podobně nákup již zastavené nemovitosti vyjde z hlediska poplatků na katastru na 6 000 Kč, kdy je potřeba počítat s vkladem kupní a zástavní smlouvy a výmazem předchozího zástavního práva.

Zdražení se týká všech, kteří zahájili řízení na katastru od 01.01.2020. V případě, že bylo zahájeno ještě v roce 2019 a k vydání rozhodnutí dojde až v roce 2020, platí původní sazby.

Paušál pro všechny

Výše poplatku není nijak odvislá od hodnoty nemovitosti, složitosti operace či majetkových poměrů vkladatele. Pro mnohé domácnosti tak výdaj v podobě násobků dvou tisíců může znamenat značnou zátěž, jelikož vkladové řízení nesouvisí pouze s nákupem, respektive prodejem nemovitosti, kdy se s vyššími objemy vynaložených prostředků počítá.

Vláda zvýšení dává do souvislosti s inflací, případně vyšší administrativní náročností, což lze však těžko odhadovat. Co je na druhou stranu odhadnuto vcelku přesně jsou předpokládané vyšší výnosy z těchto poplatků, které by měly letos vzrůst o 695 000 000 Kč[2].

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 

[1] Zdroj: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poplatky/Sazby-spravnich-poplatku.aspx

[2] Bod 7.4 důvodové zprávy, zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0