phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Sberbank CZ míří do likvidace

Vydáno 5. 3. 2022

Poslední únorový den vydala Česká národní banka předběžné opatření, kterým zamezila bance Sberbank CZ, a.s. nakládání s aktivy a pasivy, a to včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Jedná se o začátek procesu, na jehož konci by mělo být odejmutí bankovní licence[1].

Run na banku

Dle dat samotné Sberbank tato desátá největší česká banka dle objemu aktiv spravovala ve 3. čtvrtletí roku 2021 majetek ve výši 85,6 mld. Kč. Počet klientů pak dosáhl úrovně 100 tisíc.

Poslední dny se v souvislosti s válkou na Ukrajině stupňoval tlak na výběry prostředků od stávajících klientů, který vyvrcholil až v prakticky absolutní nedostatek likvidity. Za tohoto stavu tak zasáhla ČNB, která jednak omezila bance faktické podnikání v podobě nakládání s úvěry či vklady, banku samotnou pak označila za dále neschopnou dostát svým závazkům.

Na základě těchto událostí došlo k aktivaci Garančního systému finančního trhu. Ten začne fyzickým a právnickým osobám vyplácet náhradu vkladů u Sberbank CZ, a to do výše až 100 tis. EUR, tedy dle kurzu k 28. únoru necelé 2,5 mil. Kč. Pojištěné prostředky v odhadované výši cca 28,5 mld. Kč by měly být vypláceny od 9. března.

Výplatu samotnou bude zajišťovat Komerční banka, a.s., a to skrze vybrané pobočky (seznam zde: https://www.kb.cz/cs/info-sberbank). K uplatnění nároku se není nutné nikam registrovat, postačí se prokázat dokladem totožnosti, v případě OSVČ pak výpisem z živnostenského rejstříku a u zástupce právnické osoby potom výpisem z obchodního rejstříku a evidence skutečných majitelů do 3 měsíců stáří a vlastním průkazem totožnosti.

Po identifikaci pak bude zvolen způsob výplaty, tedy nejčastěji nový účet k převodu prostředků.

V případě, že finanční suma přesáhla pojištěný limit, bude nutné vyjma velmi omezený okruh případů vyčkat až na výsledek likvidačního řízení. To se může s velkou pravděpodobností protáhnout na měsíce.

Je nutné si založit nový účet

Veškeré příchozí platby na účty u Sberbank CZ budou nyní vraceny jakožto nedoručitelné. Velmi omezené jsou již nyní transakce platebními kartami, a to s limitem do tisíce korun. Trvalé příkazy či inkasa budou vypláceny dle situace samotné banky. Je tedy nanejvýš vhodné dohodnout si s věřiteli či naopak dlužníky jiný platební kanál.

V případě důchodů či dávek nemocenského pojištění je nutné se neprodleně obrátit na ČSSZ nebo OSSZ a sdělit nové číslo účtu.

Co se týká hypoték a dalších úvěrů u samotné Sberbank CZ, ke splátkám již není možné využít běžný či jiný depozitní účet vedený u této banky. Sberbank CZ zveřejnila tabulku účtů určených právě k zasílání splátek s tím, že jako variabilní symbol bude použito číslo úvěru[2]. Od 7. března pak budou rozesílány podrobnější instrukce e-mailem do schránek jednotlivých klientů, a to zejména s popisem aktuální výše zůstatku na účtu pro splácení, výše měsíční splátky, dnu splatnosti splátky a čísla účtu pro splácení. Pro další dotazy je zřízena e-mailová adresa spravauveru@sberbankcz.cz.

Pro ty, kteří sice uzavřeli úvěrovou smlouvu, ale úvěr samotný ještě nenačerpaly, bohužel platí to, že jejich smlouva bude ze strany banky vypovězena. Pokud již došlo i k zástavě nemovitosti, teprve po ukončení smlouvy bude možné tuto zástavu vymazat.

Již existující hypotéky je pak možné refinancovat, tedy jak využít stávající vyčíslení zůstatku úvěru včetně čísla účtu pro jeho splacení, tak i zažádat o nové vyčíslení. Jen je potřeba vzhledem k aktuálně většímu počtu žádostí počítat s delší lhůtami pro jeho dodání.

Provádění odchozích plateb, tedy i trvalých příkazů nebo inkas, je zablokováno a původní zůstatky na účtech jsou k 28. únoru zafixovány. Je tedy potřeba pamatovat na to, že po zřízení nového účtu bude nutné uhradit i všechny březnové trvalé platby a inkasa a tyto následně nastavit.

V příštích dnech budou nadále zveřejňovány novinky týkající se všech provozních záležitostí. Je tedy doporučeno pravidelně sledovat k tomu určené webové stránky, zejména pak tyto https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 

 

[1] Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zahajila-kroky-k-odejmuti-licence-Sberbank-CZ/

[2] Zdroj: https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/informace-pro-klienty-ohledne-splaceni-uveru