phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Omezení dofinancování v praxi

Vydáno 29. 8. 2017

Banky se chystají během podzimu ve větším začít omezovat dofinancování hypoték dalšími úvěry. Tato informace je pro spoustu potenciálních zájemců o financování bydlení pomocí úvěru stěžejní. Jakou tedy samotné omezení bude mít vlastně podobu? Pro představu se podíváme na řešení mBank.

Základní nastavení

Stěžejní je, že banky mohou poskytovat hypotéku maximálně do 90 % LTV s tím, že v pásmu od 80 do 90 % LTV mohou zprostředkovat pouze 15 % objemu poskytnutých úvěrů (počítáno kvartálně). Banky zároveň nesmějí tyto limity obcházet pomocí poskytování či akceptování jiných druhů úvěrů, a to ani od jiných poskytovatelů. Jediným dalším povoleným zdrojem jsou tedy zdroje vlastní. Toto základní zadání platí u všech bank stejně. Teď k samotnému zprocesování, jež se už může lišit instituce od instituce.

Striktní pravidla

Pokud při schvalování žádosti o hypoteční úvěr mBank zjistí informaci, že klient žádal v jiné instituci o jiný splátkový úvěr (má aktivní žádost o splátkový úvěr), bude nastavena podmínka čerpání v podobě doložení odstoupení od této žádosti.

Pokud při schvalování žádosti o hypoteční úvěr mBank zjistí informaci, že klient má existující splátkový úvěr poskytnutý v posledních 2 měsících, bude výše hypotečního úvěru ponížena tak, aby LTV nepřesáhlo 90 % se zohledněním této již existující načerpané částky. Lhůta 2 měsíců se posuzuje od data otevření úvěru v CBCB do data podání žádosti o hypoteční úvěr v mBank.

Příklad

Klient 1. 8. načerpal úvěr ze stavebního spoření ve výši 200 tis. Kč. Následně 15. 9. požádal o hypotéku ve výši 1,8 mil. Kč na koupi nemovitosti s odhadní hodnotou 2 mil. Kč. Maximální výše hypotečního úvěru poskytnutého bankou bude nově 1,6 mil. Kč.

Avšak doloží-li klient, že poskytnutý nebo žádaný úvěr je účelově vázaný na jinou investici než je daná nemovitost (například na koupi auta, konsolidaci úvěrů apod.), pak je možné poskytnout hypoteční úvěr ve standardní výši (do 90 % LTV). Toto je však nutné doložit relevatními dokumenty jednoznačně prokazujícími účelovost (úvěrová smlouva, výpis z účtu apod.).

Je tedy vidět, že veškeré kroky související s hypotékou bude nyní nutné mnohem lépe promýšlet a časovat, jelikož i zdánlivě nesouvisející výdaje mohou celý proces schvalování úvěru zkomplikovat. Zkušenosti profesionálů v oboru tak mohou být více než k užitku.

 

Autor: Vojtěch Hebnar