phone 739 742 805
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA vyřízení hypotéky na klíč

Hypotéka na klíč

Klic

Pojištění schopnosti splácet - ano či ne?

Vydáno 19. 11. 2017

S možností si tento pojistný produkt uzavřít se setkáte prakticky u každé nabídky hypotečního úvěru. Banky samy kladou důraz na to, aby byl žadatel o úvěr dostatečně krytý proti nejzávažnějším událostem, které by mohly mít velmi negativní dopad na jeho schopnost úvěr v budoucnu splácet. Těmito událostmi jsou zpravidla smrt, invalidita, pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání.

Ochrana především

Je logické, že k závazku na destíky let v milionové výši určitá forma pojistné ochrany patří. Z výše zmíněného výčtu pojistných událostí se nejprve zaměříme na nejklasičtější připojištění, na které je potřeba zejména v souvislosti s hypotékou nezapomínat – smrt a invalidita. Obě připojištění znamenají standardně z hlediska plnění v případě pojistné události doplacení celého zbývajícího úvěru. Otázkou může být rozsah krytí, protože i při potenciální újmě v řádu vyšších jednotek milionů korun není rozsah zkoumání zdravotního stavu zrovna podrobný (zpravidla pouze jednoduchý dotazník), což při nevalných zkušenostech s plněním z tohoto druhu pojištění z minulosti nevyznívá úplně důvěryhodně. Je nutné rovněž nezapomínat na karenční doby, které jsou zohledňovány zejména u nemocenských rizik. Zkrácené to znamená, že např. při úmrtí způsobeném dlouhodobou srdeční chorobou by se pojistná ochrana nevztahovala na pojištěného hned od podpisu smlouvy, ale až po uplynutí určité doby (6 až 24 měsíců). A poslední věc, kterou byste např. při úmrtí životního partnera chtěli řešit, jsou problémy s doplacením hypotéky, za které jste v minulosti zaplatili třeba v souhrnu i desítky tisíc korun. Invalidita je pak kryta až od třetího stupně, tedy toho nejzávažnějšího.

Pokud jsou smrt a invalidita z hlediska pojistné události celkem jednoduše definovatelné, s pracovní neschopností a ztrátou zaměstnání se to má poněkud jinak. Respektive představy pojištěných a pojišťoven se mohou výrazně lišit. Pracovní neschopnost má smysl řešit, až jakmile se začne počítat na měsíce, nikoliv dny či týdny. Ztráta zaměstnání pak bývá častokrát největším důvodem nespokojenosti pojištěných, protože tento na první pohled jasný a široký pojem je z hlediska pojištění mnohdy vymezen velmi úzce. Nemáte smlouvu na dobu neurčitou? Smůla. Rozvázali jste pracovní poměr dohodou? Na plnění zapomeňte. Přecházíte z jednoho zaměstnání do druhého a chtěli jste si dva či tři měsíce dát pauzu? Tohle z pojistky nezaplatíte. Navíc pojistné krytí by nebylo vypláceno do nekonečna, ale většinou pouze po dobu 6 až 12 měsíců.

Vyplatí se počítat

Z nastíněných druhů připojištění si lze vybírat, což samozřejmě ovlivňuje výslednou cenu. Ta bývá většinou stanovena jako určité procento z celkové výše úvěru. Při hypotéce na 2 miliony korun tak může dosáhnout výše celkového zaplaceného pojistného i několika set tisíc korun. Spláceno pak bývá měsíčně či jednorázově za dané fixační období.

Banky se snaží nalákat zájemce o úvěr ke sjednání tohoto druhu pojištění především skrz slevu na úrokové sazbě. Zde je opravdu nutné se buď sám, nebo ideálně s obdorníkem na problematiku, pořádně zamyslet a vše si řádně propočítat, aby nakonec výše měsíčních nákladů spojených s úvěrem po započetní pojištění nebyla vyšší než před „výhodnou“ slevou.

Až na ztrátu zaměstnání, která je však z hlediska plnění relativně problematická, lze všechny pojistné události vyřešit pomocí rizikového pojištění. A nutno říci, že i lépe. Jediným výrazným kladem pojištění schopnosti splácet je tak případná sleva na úrokové sazbě, kde je však nutné brát v úvahu pouze čistý kalkul z hlediska celkových nákladů v podobě „vyplatí-nevyplatí“.

 

Autor: Vojtěch Hebnar