phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Ceny nemovitostí nadále rostou

Vydáno 10. 3. 2018

Hlad po vlastním bydlení i navzdory méně příznivému úvěrovému prostředí, jež panovalo několik let zpátky, neutuchá. Naopak, kombinace nízké nezaměstnanosti, vysokého tempa růstu mezd a velké důvěry spotřebitelů v budoucí ekonomický vývoj v tuzemsku udržuje poptávku nadále na vysoké úrovni.

Chuť kupovat přetrvává

V únoru klesla míra nezaměstnanosti na historicky nejnižší úroveň od roku 1997, a to na 3,7 %. Meziročně je tak o 1,4 % nižší. Úměrně k tomu se zvyšuje počet nahlášených volných míst, kdy možná poměrně brzy nastane situace, že bude vyšší nabídka volných míst než celkový počet nezaměstnaných.

Spolu s tím jde ruku v ruce růst mezd, který se v uplynulém roce týkal všech sektorů ekonomiky. Reálný růst po odečtení inflace dosáhl za celý rok úrovně 4,4 %. Pro letošek se očekává ještě výraznější tempo, které se bude i nadále týkat širokého spektra oborů.

Tato pozitivní čísla se promítají do indexů spotřebitelské a podnikatelské důvěry, které se rovněž drží na rekordních úrovních. Vše je podpořeno i stabilní inflací, které v prvních měsících letošního roku dokonce i mírně klesla pod úroveň 2 %, což je dlouhodobý cíl ČNB.

Zároveň národní banka prozatím nepřichází s dalšími omezeními úvěrového trhu, takže se situace ohledně změn sazeb či nových nároků na žadatele relativně uklidnila.

Bariéry nabídky zůstávají

Všechny výše zmíněné důvody tlačí poptávku po bydlení směrem nahoru. Naproti tomu nabídka zůstává nadále chabá, kdy tempo realitní výstavby nejen že neroste, ale místy je dokonce meziročně nižší. Na vině jsou stále stejné faktory, a to špatné legislativní prostředí (zejména podoba stavebního a územního řízení) a selhávající samospráva (územní plánování, chabá podpora družstevního či obecního bydlení).

Výsledkem je cenové pnutí na trhu nemovitostí, kdy rostou nejen u novostaveb, ale i starší zástavby, a to včetně té panelové. Meziroční růst cen byl loni opět dvouciferný. Nejsilnější byl v Praze, Brně a regionech s velkými výrobními a dodavatelskými celky. Otázkou ale je, zda již v některých lokalitách nenaráží na ekonomické limity.

 

Autor: Vojtěch Hebnar