phone 604 622 597
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

ČNB drží úvěrové ukazatele na uzdě

Vydáno 26. 11. 2020

Na svém jednání proběhlém dne 26.11.2020 bankovní rada ČNB potvrdila dosavadní podobu nastavení svých nástrojů v oblasti finanční stability. To mj. znamená, že u poskytování hypotečních úvěrů, respektive posuzování žadatelů o tyto úvěry, jsou poměrové ukazatele DTI a DSTI nadále „vypnuty“.

Odolnost bank prozatím na výbornou

ČNB si pochvaluje dosavadní stav tuzemského finančního sektoru, na kterém doposud nezanechal letošní turbulentní vývoj v ekonomice žádné výraznější negativní stopy. Naopak díky dříve vytvořeným silným kapitálovým rezervám banky nadále dodávají ekonomice požadovanou likviditu a poskytování úvěrů nijak výrazně neomezují.

Pro všechny případy však bankovní rada rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 0,5 % jakožto zachování určitého prostoru pro reakci při případném negativním hospodářském vývoji. Zároveň platí i doporučení do odvolání pozastavit dividendovou politiku, aby nedocházelo k odlivu kapitálu z bank.

Hodnota LTV potvrzena

Co se týká vyhodnocení stavu úvěrových parametrů, i zde je ČNB ve svém přístupu konzistentní. Limit pro LTV, tedy poměr mezi výší půjčky a hodnotou nemovitosti, je zachován na 90 %.

Co se DTI a DSTI týká, tedy ukazatelů hodnotících úroveň zadlužení žadatelů o úvěr vůči jejich příjmům, zde je chování ČNB poněkud schizofrenní. Na jednu stranu sice tyto ukazatele nezahrnuje vedle LTV do kategorie vyžadovaných, na tu druhou však přístup bank k nim průběžně sleduje a neváhá banky upozornit, pokud si myslí, že jsou hodnoty překračovány příliš. Určitou zajímavostí je, že nově za vysoce rizikové úrovně ČNB považuje u DTI osminásobek ročního čistého příjmu (na jaře devítinásobek) a u DSTI pak 40 % čistého měsíčního příjmu (na jaře 45 %). Lze tak očekávat, že odeznění protikrizových opatření nebude znamenat pouhý návrat do předchozího stavu.

Oficiálně však platí, že limity zrušené během jara nejsou znovu zaváděny a podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů se tak nezpřísňují.

Nemovitosti nadále podražují

Zvláštní pozornost pak ČNB věnovala problematice nadhodnocení cen nemovitostí, a to v průměru o 17 %. I přes probíhající pandemii koronaviru a očekávaný výrazný pokles tuzemského HDP dynamika růstu cen nemovitostí nikterak nepolevuje. Naopak i díky uvolněným pravidlům pro poskytování hypotečních úvěrů to zatím vypadá, že z hlediska objemu i počtu nových úvěrů bude rok 2020 rekordním.

 

Autor: Vojtěch Hebnar