phone 775 455 232
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Uvolněné limity na úvěry na bydlení

Vydáno 10. 4. 2020

Od 1. dubna došlo ze strany ČNB k výraznému uvolnění kritérií pro úvěrování bydlení. Dosavadní limity na LTV a DSTI byly zvýšeny. Sledování ukazatele DTI bylo dokonce úplně zastaveno. Získat úvěr by tak mělo být výrazně snazší.

Nové limity

U LTV (loan-to-value), který sleduje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou zastavované nemovitosti, došlo k navýšení limitu „bez omezení v poskytování“ z dosavadních 80 % na 90 %. Dalších 5 % z objemu své kvartální produkce pak mohou banky využít na hypotéky s ještě vyšším LTV. Zpět do hry se tak mohou vrátit i úvěry s hodnotou LTV 100 %.

Důležité je, že úpravy tohoto parametru se netýkají tzv. investičních hypoték poskytovaných zpravidla za účelem dalšího pronajímání nemovitosti[1]. Zde zůstává v platnosti stávající pravidla.

Ukazatel DSTI (debt-service-to-income) upravující poměr měsíčních splátek za dluhy vůči čistým příjmům byl rovněž zvýšen, a to z 45 % na 50 %. Až celou polovinu výplaty tak mohou nyní tvořit splátky za úvěry.

DTI (debt-to-income) byl dokonce zrušen úplně. Dosud byla maximální výše celkového dluhu devítinásobek čistých ročních příjmů. To již nadále neplatí.

ČNB reflektuje situaci

Zástupci Bankovní rady tato opatření přijatá na mimořádném zasedání komentovali s tím, že původní limity odpovídaly jiným ekonomickým podmínkám a v současné situaci se jevily jako příliš přísné. Zároveň bylo deklarováno, že k případnému opětovnému návratu na původní hodnoty ukazatelů dojde až po důkladném vyhodnocení současných opatření[2]. Lze tak očekávat, že mírnější pravidla budou platit minimálně měsíce.

Banky v očekávání

Na tahu tak jsou komerční banky. Po snížení základních úrokových sazeb ze strany ČNB se v minulých dnech objevily první nabídkové sazby pod 2 %. Plošné snižování se však dosud nekoná.

Podobně je na tom reálná implementace mírnějších pravidel pro posuzování příjmů a zadluženosti žadatelů o úvěry na bydlení. Ti, kteří by dosáhli na hypotéku bez problémů i před uvolněním pravidel, jsou bankami nadále jako klienti nejvíce poptávanou skupinou. Některé banky dokonce dočasně stoply poskytování úvěrů nad 80 % LTV, jiné zase paradoxně zpřísnily zrušený ukazatel DTI z devítinásobku na osminásobek.

Banky tak mají ze současného ekonomického vývoje očividně respekt a čekají jednak na vývoj počtu žádostí o odklady splátek u stávajících úvěrů a dále především na data z trhu práce. V případě pozitivního vývoje může dojít ke skokovému snížení sazeb, ve hře je však i scénář současného „přešlapování“ na místě.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 


[1] Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-uvolnuje-limity-uverovych-ukazatelu-pro-nove-hypoteky/ 

[2] Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/audio-video/Uvolneni-limitu-pro-hypoteky/