phone 777 955 122
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Úvěr na bydlení a daňový odpočet

Vydané 16. 10. 2018

I přes překotné změny v oblasti financování realitních projektů, především pak z hlediska růstu úrokových sazeb či posuzování zadlužení žadatele o úvěr, zůstaly některé důležité instrumenty související s úvěrováním zachovány. Jedním z nich, jehož výhodnost je přímo svázaná s rostoucími úrokovými sazbami, respektive zaplacenými úroky, je daňový odpočet.

Podpora bydlení

Celý mechanismus odpočtu zaplacených úroků z daňové povinnosti stojí na § 15 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických osob, především pak na třetím odstavci. Zde jsou podrobně rozebrány podmínky pro uplatnění odpočtu. Ve zkratce jsou nejdůležitějšími dodržení účelu úvěru (pokrytí bytové potřeby), přímé účastenství v úvěrovém vztahu, existence zaplacených záloh na dani či obecně daňové povinnosti a schopnost vše řádně doložit (zaplacené úroky potvrzením od úvěrující instituce, bytová potřeba pak při prvním uplatnění nejčastěji výpisem z katastru nemovitostí, samotný nárok na odpočet se uplatňuje skrze daňové přiznání či roční zúčtování daně).

Idea je pak vcelku jednoduchá – zaplacené úroky je možné si jako nezdanitelnou část ze základu daně odečíst. Celkový roční limit je 300 tis. Kč, což při 15 % sazbě daně znamená až 45 tis. Kč daňové vratky. Dosáhnutí maxima je teoreticky možné až kolem hranice úvěru ve výši 8,5 mil. Kč, tudíž tuto vratku naplno využije drtivá většina dnešních úvěrujících. Viděno aktuální optikou rostoucích cen nemovitostí je tak jen dobře, že se několik let starý plán na snížení limitu na 80 tis. Kč nepodařilo zákonodárcům schválit.

Výše uplatněných odpočtů bude pravděpodobně první roky trvání úvěru nejvyšší, jelikož většina úvěrů je postavena na anuitním splácení, kdy úroky tvoří kvůli vysoké nesplacené jistině podstatnou část splátek. Daňový odpočet tak může pomoci domácnostem snázeji překlenout první náročné roky úvěrování.

Bytová potřeba

Zákonné ustanovení pokrývá kromě obligátní koupě, výstavby a rekonstrukce i vypořádání společného jmění manželů či podílníků z pozůstalosti. Navíc pokud je část financovaného záměru využita i k samostatné výdělečné činnosti či nájmu, neznamená to nemožnost úplného využití odpočtů, ale pouze její poměrné části.

Samotný daňový odpočet pak může provést i více účastníků smlouvy o úvěru, kdy tak učiní všichni rovným dílem. Využívanější je však varianta, že celý odpočet uplatní pouze jeden z nich.

Poměrně důležité může být i to, že odpočet může být uplatněn i na financování bytové potřeby druhého manžela, rodičů, dětí či prarodičů.

V případě koupě pozemku za účelem výstavby pak musí být samotná výstavba zahájena do čtyř let od okamžiku úvěrové smlouvy, jinak by bylo nutné prostředky získané skrze daňový odpočet vrátit.

Znalost se vyplatí

Celkově tedy lze díky institutu daňového odpočtu získat zpět až 15 % z úrokových nákladů na úvěr sloužící k zajištění bytové potřeby. Podmínek, jak a kdy jej uplatnit, je vícero a především při prvním podání daňového přiznání či ročního zúčtování je vhodné se poradit s odborníkem, aby vše proběhlo hladce a bez komplikací. Každá koruna se totiž počítá.

 

Autor: Vojtěch Hebnar