phone 777 955 122
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Nájemné zmraženo

Vydané 23. 4. 2020

 

Od pátku 24. dubna vstoupilo v účinnost cenové moratorium nájemného bytů, a to na základě vládního nařízení. Platit bude po dobu mimořádných opatření spojených s pandemií koronaviru, ukončeno však může být i dříve. Spolu s tímto se objevila nově i zákonem daná možnost nájemníků, jež finančně zasáhla koronakrize, odložit si za období od 12. března do 31. července nájem.

Zvyšování omezeno

Cenové moratorium platí nejen pro stávající nájemní smlouvy, ale i pro ty nově uzavřené v době účinnosti vládního nařízení. Pro takové je určující výše nájemného pro předchozí nájemníky. Jedná se o opatření, jež má zamezit negativním efektům spojeným s tzv. řetězením smluv, tedy že by se po uplynutí platnosti smlouvy sjednané na dobu určitou uzavřela smlouva nová, ovšem se zvýšeným nájmem. Toto tedy do konce července možné nebude.

Základní motivací pro vznik vládního nařízení je ochrana domácností v době poklesů příjmů a snížené mobility kvůli ochranným opatřením souvisejícím s koronavirem[1]. V takové situace mohou být rodinné rozpočty již tak napjaté a jakékoliv další zvýšení životních nákladů by mohlo být fatální. Účinnost tohoto omezení však může být v případě pozitivního vývoje koronakrize ukončena na základě rozhodnutí vlády i dříve než ostatní opatření.

Odložení není bezpodmínečné

V souvislosti s nájemním vztahem je důležitou novinkou i možnost odložení nájmu, a to i bez souhlasu pronajímatele. Toto je však možné pouze po předložení potvrzení z úřadu práce, jež má prokázat, že má nájemník z důvodu koronakrize snížené příjmy. Metodiku pro samotné potvrzení nyní úřad práce ještě hotovou nemá a intenzivně ji řeší.

Navíc se jedná o odložení, tedy nikoliv odpuštění nájmu. Nájemník tak bude odložené nájemné muset pronajímateli uhradit v celé výši do konce letošního roku. Pokud by k úhradě nájmu nakonec přeci jen nedošlo, může dojít k okamžitému vypovězení smlouvy a vystěhování nájemníka ze dne na den. Samozřejmě je však možné, aby se obě strany dohodly jinak, tedy např. na splátkovém kalendáři či místo odložení na snížení nájmu.

Pokud však byl nájemník v prodlení s placením nájmu ještě před 12. březnem, nově přijatá opatření se na něj nevztahují.

Plateb za služby a energie, tedy elektřinu, plyn či vodné a stočné, se možnost odložení netýká.

Vše však nakonec může být jinak, jelikož se v současnosti v Senátu sbírají potřebné podpisy pro podání žaloby k Ústavnímu soudu, a to jak proti zmražení nájmů, tak i odložení splátek.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 

[1] Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/najemne-z-bytu-se-behem-mimoradnych-opat-38290