phone 725 805 692
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Daň z nemovitých věcí

Vydané 20. 5. 2018

31. května končí zákonná lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti za rok 2018. Tato lhůta se často plete s časovým limitem pro podání daňového přiznání, který však uplynul již 31. ledna tohoto roku.

Klíčové parametry

Samotná daň je tedy splatná do konce května. Pokud však její výše přesahuje hodnotu 5 tis. Kč, je možné platbu rozložit do dvou splátek, z nichž tu první je však stále nutné uhradit do konce tohoto měsíce. Tu druhou lze pak zaplatit až do konce listopadu.

Daň se hradí na účet příslušného Finančního úřadu, a to ať už elektronicky (bezhotovostní převod) a nebo fyzicky, pomocí složenky. Přesná specifikace platebních údajů je k dispozici na stránkách finanční správy. Pokud dojde k výraznějšímu prodlení s uhrazením daně, je nutné počítat s pokutou. Ta zahrnuje kromě dlužné daně i úrok z prodlení, který se odvíjí od výše repo sazby ČNB (aktuálně 0,75 % p.a.) zvýšené o 14 %.

Pokud již v minulosti došlo k podání daňového přiznání, zašle příslušný finanční úřad složenku s výpočtem daně na základě jemu známých údajů. Pokud ale na nemovitosti a jejím charakteru proběhly změny mající vliv právě na daný výpočet, je nutné podat daňové přiznání znovu.

Co se výpočtu samotného týká, skládá se z následujících kroků. Základ daně je stanoven jako výměra a druh příslušného pozemku, stavby či jednotky. Daná výměra je dále vynásobena koeficientem odvozeným od počtu obyvatel obce, ve které se nemovitost nachází. Na závěr je vše ještě vynásobeno místním koeficientem, jenž stanovuje sama obec. Výnos z této daně je totiž příjmem obecního či městského rozpočtu.

K pořízení si vlastní nemovitosti patří kromě nesporných výhod i jisté pravidelné povinnosti, kterým není radno se vyhýbat. Jednou z nich je právě daň z nemovitosti, s jejímž zaplacením si však již nyní víte rady.

 

Autor: Vojtěch Hebnar