phone 724 505 255
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Nouzový provoz na katastrech

Vydáno 29. 3. 2020

Většina veřejných institucí funguje v těchto týdnech v provizorním režimu, který v praxi obnáší mnohá omezení provozu. Nejinak je tomu v případě katastrálních úřadů, kde byl osobní kontakt omezen na faktické minimum a naopak je preferována elektronická forma komunikace.

Pomalý návrat k normálu

Původní opatření účinná od 16.03.2020 přinesla omezení úředních hodin na pondělí a středu od 8 do 11 hodin. Od 20.04.2020 dochází k jejich rozšíření, a to nejčastěji na pondělí a středu od 8 do 17 hodin. Na většině úřadů pak fungují sběrná místa, kam je možné podávat písemné návrhy každý pracovní den. Tato jsou v pracovní době co hodinu vybírána a podání jsou průběžně zpracovávána. Elektronická podání pak fungují ve standardním režimu, tedy odbavení do jednoho pracovního dne od doručení[1].

Aby byl minimalizován dopad toho, že je možnost jít se fyzicky zeptat a poradit ohledně různých podání, zejména pak vkladu, výrazně omezena, je k dispozici interaktivní průvodní aplikace[2]. Obsahuje návod a čerpá data přímo z katastru, tudíž snižuje míru chybovosti. Jejím výstupem je soubor ve formátu PDF, který lze vytisknout či zaslat elektronicky.

Co bohužel zůstalo nezměněno, je výše poplatku, která od letoška činí u vkladových řízení 2 000 Kč. Poplatky lze platit hotově na pokladně katastrálního úřadu, dále pořízením kolku v patřičné hodnotě a jeho nalepením na danou listinu nebo bezhotovostně převodem z účtu.

Úvěrové nuance

V souvislosti s hypotékou je nutné myslet na to, že s některými dokumenty se ve spojitosti s katastrem nemovitostí nadále pracuje alespoň částečně fyzicky. U zástavní smlouvy k nemovitosti, která je podkladem k návrhu na vklad zástavního práva, je tak nezbytné nechat ověřit podpisy zástavců, a to u notáře, na poště či na úřadě, a teprve s potřebným ověřením ji dále směřovat na katastr.

Ohledně pořadí zahájení řízení je z hlediska bankovních metodik nezbytné, aby bylo nejprve zahájeno vkladové řízení související se zástavou banky a teprve až následně řízení týkající se změny vlastníka nemovitosti. Pokud jsou tak podklady k oběma podávány zároveň, je nutné je seřadit a patřičně označit. V opačném případě může dojít ke zbytečným komplikacím a odložení čerpání úvěru.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 

[1] Zdroj: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx

[2] Zdroj: https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx