phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Nepodceňte roli daňového přiznání

Vydáno 23. 2. 2020

S blížícím se závěrem měsíce března končí pro většinu z těch, kteří mohou doložit své příjmy primárně skrze daňové přiznání, řádný termín pro jeho podání. Pro ty, kteří mají zájem si v tomto či příštím roce vyřizovat úvěr na bydlení, se může jednat o zásadní dokument. Proto se rozhodně vyplatí jeho přípravě věnovat patřičnou pozornost.

Klíčové řádky

Osoby vykonávající svou živnost, a to ať už jako hlavní či vedlejší činnost, dokládají své příjmy bankovním institucím primárně daňovým přiznáním (dále též jako „DP“). Mnohdy jej banky vyžadují i za dva roky zpětně. Značně omezující pro jeho využití může být přístup v podobě tzv. optimalizace, kdy je zisk ve formě dílčího základu daně ze samostatné činnosti (řádek č. 37 DP) podle § 7 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též jako „zákon“), záměrně co nejnižší. Sice je díky tomu v daném roce dosaženo úspory na daních i odvodech na sociálním a zdravotním, nadějím na přidělení úvěru ve vyšším objemu to však příliš nepomáhá.

Některé banky toto umí obejít pomocí posuzování výše celkových příjmů dle § 7 zákona (řádek č. 101 DP). Častěji je to však spojeno s výpočtem nákladů pomocí tzv. paušálů než při využití účetnictví a reálných výdajů. Pozor však na přechody mezi těmito dvěma systémy. Bankám se takové případy mohou jevit podezřele a může být požadováno vysvětlení. V případě, kdy živnostník předchozí roky využíval reálných nákladů a poslední rok přešel na minimální paušál, aby měl co nejvyšší hodnotu čistého zisku, může být takovéto DP bankou odmítnuto jako nedůvěryhodné. Podobným problémem může být obecně skokový nárůst zisku, pokud příjmy zůstaly víceméně na podobné úrovni.

Přiznáním to nekončí

DP samo o sobě pak není všespásné. Banky standardně chtějí doložit i výpisy z účtů, kam příjmy z živnosti plynou. V případě, že jsou vypláceny např. hotově, je nutné mít nachystané na vyzvání patřičné doklady (smlouva, faktura, doklad o převzetí). Proto umělé navyšování příjmů může ve výsledků způsobit více škody než užitku.

Dalším z podkladů, tentokrát vyžadovaných až v době okolo čerpání úvěru, je doložení bezdlužnosti. Jedná se o potvrzení vystavované zpravidla finančním úřadem, že veškeré závazky v podobě daně z příjmů byly uhrazeny. Mohou se objevit i další požadavky ze strany banky na dodání potvrzení od jiných institucí, České správy sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovny.

Alchymie

Správně vybalancovat DP tak, aby umožnilo dosáhnout na úvěr v požadované výši a zároveň neznamenalo odvody ve výši statisíců korun, je obzvlášť v dnešní době vysokých cen nemovitostí velmi nesnadný úkol. Jakákoliv chyba se trestá a může ve výsledku znamenat to, že až do doby příštího DP může člověk na úvěr zapomenout. Rozhodně se tak vyplatí se poradit v tomto s profesionálem v oboru a ideálně nechat nastavení klíčových parametrů DP na něm tak, aby umožnilo dosažení požadovaného objemu úvěru ideálně i s určitým finančním polštářem. Aby však bylo splnění daného cíle co nejjednodušší, je vhodné začít takovouto spolupráci co nejdříve. Každá koruna se totiž ve výsledku počítá.

 

Autor: Vojtěch Hebnar