phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Pravomoc pro ČNB se silou zákona

Vydáno 28. 3. 2021

Vše postupně spěje k tomu, že boj ČNB o posílení jejích pravomocí táhnoucí se již přes dvě volební období, bude letos zdárně zakončen. Návrh novely zákona o ČNB byl totiž v březnu schválen v Poslanecké sněmovně.

Zákon místo doporučení

Hlavní změny se týkají oblasti nemovitostí, respektive financování bydlení. Zde ČNB standardně využívá různé limitní ukazatele, jako LTV (poměr výše dluhu k hodnotě zástavy), DTI (počet ročních čistých příjmů nutných k uhrazení všech dluhů) a DSTI (poměr výše splátky vůči čistému měsíčnímu příjmu). Tyto ukazatele mají doposud vůči komerčním bankám sílu doporučení, jejich uplatňování tedy není přímo vymahatelné. V případě jejich porušování si však ČNB dokáže na „hříšníky“ došlápnout v rámci výkonu dohledu i jinak. Proto banky tato doporučení neberou na lehkou váhu a vesměs se jimi řídi. Ne však bezvýhradně.

Dle novely budou mít nově tyto ukazatele, respektive jejich vymahatelnost, sílu zákona. ČNB totiž s nevolí sleduje dlouhodobý vývoj cen na nemovitostním trhu a rostoucí riziko předlužení domácností, které pořízení bydlení musí financovat dluhem. Právě skrze výše uvedené ukazatele pak určitým způsobem reguluje poptávku, když snižuje počet domácností, které na úvěr na bydlení dosáhnou. Ostatně k rekordním objemům úvěru z posledních měsíců výrazně přispěl fakt, že ukazatele DTI a DSTI jsou „vypnuté“ a LTV je na hranici 90 %. Vzhledem k roztočené cenové spirále je jen otázkou času, než se tyto ukazatele vrátí do stavu před pandemií koronaviru.

Úlevy pro mladé

Součástí novely zákona jsou dále ustanovení, dle kterých platí pro žadatele mladší 36 let mírnější hodnoty stanovených ukazatelů. Konkrétně LTV bude mít limit vyšší o 10 %, DTI o jeden násobek čistých ročních příjmů a DSTI o 5 %. Pokud bude žádat více žadatelů, postačí, aby pro uplatnění mírnějších kritérií byl mladší 36 let alespoň jeden z nich.

Banky pak dostanou k dispozici i toleranční výjimku ve výši 5 % z objemu produkce, u které stanovené ukazatele nemusí uplatňovat. Není tím samozřejmě dotčena povinnost bank zkoumat a posuzovat úvěryschopnost žadatele a využití výjimky si musí řádně odůvodnit.

Ve výsledku pak posílení pravomocí ČNB neznamená žádnou revoluci na trhu úvěrů s bydlením, když se většina bank parametry stanovenými regulátorem v současnosti již stejně řídila. Jde pouze o faktické zasazení jejich vymahatelnosti do odpovídajícího právního rámce.

 

Autor: Vojtěch Hebnar