phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Kde se vzaly vyšší daně z nemovitosti

Vydáno 19. 5. 2024

V uplynulých týdnech lidem do datových nebo poštovních schránek přišly od jejich finančních úřadů platební výměry z daně z nemovitých věcí za rok 2024. A pro mnohé poplatníky byla uvedená částka poměrně překvapivá.

Vlna změn

Jedno z opatření v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí se týkalo též daně z nemovitostí. Základní sazba u pozemků, staveb a jednotek vzrostla o 80 % plošně napříč všemi kategoriemi. Týká se to též minimální celkové daně za spoluvlastnický podíl na nemovitosti, která vzrostla z 50 Kč na 90 Kč. Podobně se posunula i celková minimální daň z nemovitosti k úhradě, a to z 30 Kč na 50 Kč. Pokud je tedy výsledná daň nižší, její úhradu finanční úřad nevymáhá.

Výraznou novinkou je takzvaný inflační koeficient. Tím se bude násobit od letošního roku výsledná daň z nemovitosti. Výši tohoto koeficientu vyhlásí Ministerstvo financí vždy do 30. června předcházejícího roku. Jelikož k tomu letos nedošlo, pro rok 2025 je výše koeficientu 1,0. Meziročně pak může být tento koeficient vyšší maximálně o 20 %.

Zásadní je úprava pravomoci obcí v oblasti místního koeficientu. Skrze něj je totiž možné faktickou daň nově i snížit, jelikož je možné jej stanovit v rozmezí od 0,5 do 5,0, respektive u zemědělských a ostatních ploch o 0,5 až 1,5. Místní koeficient pak může platit jak pro celou obec, tak i její jednotlivé části a v odlišné výši. Právě tohoto celá řada obcí využila, a tak byl někde nárůst daně jen kosmetický či dokonce žádný, jinde byl ještě díky umocnění místním koeficientem vyšší o násobky.

Další opatření

Finanční úřady budou při výpočtu daně u bytových jednotek vycházet primárně z údajů v katastru nemovitostí, až v případě jejich absence pak zohlední prohlášení vlastníka. Podobná logika se uplatní i u stanovení druhu pozemku.

Dalším zjednodušením prochází komunikace s úřady. O zasílání údajů pro placení daně na e-mail již je možné zažádat formou podepsané a naskenované žádosti zaslané na e-mail příslušného finančního úřadu.

Výraznými úpravami si prošla oblast ostatních ploch, kde řadu změn provede finanční úřad automaticky sám. Vodní plochy pak přestávají být předmětem daně úplně, osvobozené jsou též pozemky s právem stavby obce, ve které se nacházejí, nebo jednotky přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy dle energetického zákona. Naopak osvobození ztratily plochy navázané na nakládání s odpady.

Posíleny byly též i některé z dalších pravomocí obcí. Ty můžou nově obecně závaznou vyhláškou osvobodit pozemky evidované v jejich katastru jako zahrady. Osvobozena může být též celá řada ostatních ploch jako jsou neplodná půda, zamokřená plocha, mez apod.

Přestože změny v oblasti daní z nemovitosti zůstaly poněkud ve skrytu kvůli pozornosti věnované jiným oblastem z konsolidačního balíčku, bylo jich relativně dost a některé mají potenciál výrazně přenastavit dosavadní zvyklosti.

 

Autor: Vojtěch Hebnar