phone 739 742 805
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Novela zákona o spotřebitelském úvěru a její dopady na hypotéky

Vydáno 9. 12. 2016

Od 1. prosince vstoupila v účinnost novela zákona o spotřebitelském úvěru. Jejím hlavním cílem je sjednotit úpravu v oblasti poskytování úvěrů od těch nebankovních až po hypotéky. A je nutné říci, že právě na hypotéky a jejich sjednání bude mít nemalý dopad.

Informace přehledně a jednoduše

Nově by žadatel o hypoteční úvěr měl mít po vyplnění žádosti o hypotéku od banky k dispozici na jednoduchém formuláři stručný přehled všech nákladů a poplatků včetně celkové ceny úvěru. Tato „novinka“ v podstatě nová není, jelikož i nyní banky dávají závaznou kalkulaci s návrhem úrokových sazeb a výší měsíční splátky, do které již samovolně nesmějí zasáhnout. Přesto se nějaké odlišnosti najdou. Velký důraz je nyní kladen na administraci veškerých předávaných informací mezi bankou a klientem. To znamená, že jakékoliv „podpultové“ zprávy či přísliby slev, nově označované jako rady, musí mít písemný formát, jinak se jich nelze dovolat.

Navíc myšlenka, že si klient s každou bankou vyplní cca desetistránkový formulář, dodá jí dokumenty a podklady k prokázání svých příjmů a k tomu, co chce vlastně financovat a teprve po absolvování tohoto martiria si prostě vybere tu nejlepší nabídku, je mimo realitu. Ve své podstatě totiž nic nebrání klientům činit takto již dnes. Na co se však zapomíná, a může to být pro mnohé žadatele o úvěr rizikem, je to, že banky do registrů zapisují i neúspěšné žádosti o úvěr (neúspěšné i ve smyslu nevyřízené), což může být v očích banky posuzující bonitu klienta přitěžující okolností. Klient by to tak se samovolně podanými žádostmi neměl přehánět. Základní informační servis o situaci na hypotečním trhu by mu měl plně poskytnout hypoteční specialista.

Lhůta na rozmyšlenou

Další medializovanou novinkou je možnost si před podpisem úvěrové smlouvy celou věc ve lhůtě 14 dní rozmyslet. Po tuto dobu banka nemůže již nijak zhoršovat nabízené podmínky úvěru. Opět je nutné podotknout, že praxe fixních nabídek, tedy že je banky těsně před podpisem nemění, je běžná i dnes. Navíc na uzavření celého úvěru spěchají spíše než banky právě žadatelé o úvěr.

Možnosti předčasného splacení

Pomyslná „třešnička na dortu“. Zákon umožňuje spotřebitelům splatit každý rok část hypotéky zdarma s tím, že nově půjde při závažných událostech (rozvod, dlouhodobá nemoc, úmrtí) uhradit celý úvěr najednou, a to bez poplatku. Zároveň bude i pro další situace maximální výše sankcí vyměřených za předčasné splacení výrazně omezena (maximálně 1 % ze splacené částky, nejvýše však 50 tis. Kč), což je zajímavé především pro „běžné“ důvody (prodej nemovitosti kvůli stěhování). I dnes sice již prakticky všechny banky nabízí možnost zdarma splatit každý rok až 25 % z dlužné jistiny, ale za předčasné splacení celého úvěru mohly sankce vyměřené bankou dosahovat až statisícových hodnot. V tomto směru je tedy novelizace krokem kupředu.

Nároky na bonitu žadatele

Velké změny proběhnou i v oblasti posuzování příjmů žadatele. Zákon má v tomto ohledu na úvěrující společnosti přísné nároky, kdy tyto musí opravdu zevrubně zkoumat příjmy a výdaje žadatele o úvěr a vůbec jeho schopnost úvěr splácet v dlouhodobém horizontu. Jednoduché tabulky s obecnými možnostmi již tak stačit nebudou. Je tak velmi pravděpodobné, že dojde k další redukci hypoték bez dokládání příjmu či vypočítávaných na základě obratu, což tvrdě dopadne především na živnostníky, drobné podnikatele či lidi žijící z nájmu svých nemovitostí. Na druhou stranu dostávají klienti do rukou novou „zbraň“, kdy na základě porušení povinnosti řádně posoudit bonitu žadatele ze strany úvěrující společnosti se mohou spotřebitelé dovolat neplatnosti celé smlouvy, a to až 3 roky zpětně od jejího uzavření.

 

Autor: Vojtěch Hebnar