phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Vše o odpočtu úroku z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření

Vydáno 15. 12. 2016

Při sjednávání úvěru na bydlení se často při zvažování výhod a nevýhod takovéhoto kroku zapomíná na jednu vcelku podstatnou náležitost – možnost daňových odpočtů ve výši zaplacených úroků. I přes určité snahy tento nástroj daňové optimalizace okleštit či úplně zrušit zůstává tento v platnosti i nadále a lze jej tak využít i při zúčtování daňových povinností za rok 2016.

Specifika

Klíčové je, že možnost odpočtu se týká pouze úvěrů souvisejících s bydlením. V překladu to tedy znamená účelové hypotéky či úvěry ze stavebního spoření (řádný i překlenovací). Např. americké hypotéky, což je neúčelový úvěr, se tak daňové odpočty netýkají. Zároveň by financovaná nemovitost měla sloužit k trvalému bydlení. Z toho důvodu jej nelze uplatnit i u rekreačních objektů či, což může být na první pohled matoucí, k nemovitostem určeným k dalšímu pronájmu. Ty to totiž přímo neřeší bytovou potřebu daného žadatele.

Celkově lze za jeden rok ze základu daně odečíst až 300 tis. Kč. Tato částka má odpovídat pouze zaplaceným úrokům, nikoliv celé splátce úvěru (na zaplacenou jistinu se tedy zvýhodnění nevztahuje). Je však možné zároveň uplatnit úroky z více úvěrů, a to až do souhrnné výše již zmíněných 300 tis. Kč. To lze využít např. tehdy, pokud jste pořízení nemovitosti financovali hypotékou a vybavení nakoupili za prostředky z úvěru ze stavebního spoření. Celková roční daňová úspora při zohlednění 15 % daně z příjmu tak může být až 45 tis. Kč.

Jak uplatnit

Uplatnit nárok může pouze osoba přímo uvedená v úvěrové smlouvě. Proto pokud např. žijete s partnerem ve společné domácnosti a na splátku úvěru mu přispíváte, přestože vaše jméno nikde oficiálně nefiguruje, nemáte na odpočet nárok. Jestli se na splácení úvěru podílí více osob a každá z nich chce požádat o daňový odpočet sama za sebe, dělí se výsledná výše uplatnitelného odpočtu mezi ně rovným dílem.

Potvrzení o zaplacených úrocích včetně přesného vyčíslení posílají úvěrující banky vždy na začátku nového roku, většinou v průběhu ledna. Klient má na potvrzení nárok, pokud jej tedy neobdržíte, urgujte banku ohledně splnění její povinnosti. Tento dokument je důležitý především proto, že je nutné jej přímo doložit k daňovému přiznání či zúčtování daně jako podklad pro vámi požadovaný odpočet. Bez něj není prakticky možné odpočet realizovat.

Samotného odpočtu pak mohou využít jak zaměstnanci, tak OSVČ. Zaměstnanci musejí obecně pro možnost odpočtu v průběhu roku odvádět na dani z příjmu více, než činí měsíční sleva na poplatníka, tedy 2 070 Kč. OSVČ musí mít zase takový zisk, aby jim vznikla daňová povinnost. Odpočet úroků tedy neuplatní například vlastník nemovitosti pracující za minimální mzdu nebo pracující současně pro několik zaměstnavatelů pouze na základě dohody o provedení práce a s měsíční odměnou do 10 tis. Kč. Na odpočet nemá prostor ani samoživitelka pobírající rodičovský příspěvek. Stejně tak si nebude moci snížit daňovou povinnost OSVČ, která vykazuje zisk pod 165 600 Kč včetně. Ještě pro hodnotu zisku 165 600 Kč vychází totiž daň 24 840 Kč, kde po odečtení zákonné slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost.

Odpočet se provádí pomocí daňového přiznání (OSVČ) nebo zúčtování daně (zaměstnanci). U první žádosti je nutné pamatovat na to, že finanční úřad bude chtít doložit kromě potvrzení o zaplacených úrocích z banky i list vlastnictví a kopii úvěrové smlouvy. U výstavby se dokládá ještě stavební povolení / ohlášení stavby a po jejím dokončení pak opět list vlastnictví (i během čerpání úvěru u výstavby se totiž platí úroky, které je možné pro odpočet využít, na což se mnohdy zapomíná).

 

Autor: Vojtěch Hebnar