phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Nové pravomoci ČNB v oblasti poskytování hypoték

Vydáno 19. 3. 2017

V současné době mají návrhy ze strany ČNB např. ohledně limitu LTV, kterým se tuzemské banky řídí při poskytování hypotečních úvěrů, pouze charakter nezávazného doporučení. Banky se těmito doporučeními vesměs řídí, jelikož si nechtějí „znepřátelit“ regulátora trhu. ČNB však vydání se na milost pouhému dobrozdání bank nevyhovuje. Vše má změnit vládní novela zákona, jež dá mj. doporučením ČNB v oblasti hypotečního trhu závazný charakter.

Reakce na dění na trhu

Novela zákona o ČNB, jež prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně, reaguje na požadavek centrální banky, aby jí vydávaná doporučení měla pro bankovní instituce závazný charakter. Nejedná se pouze o nejsledovanější ukazatel LTV (poměr mezi půjčkou a odhadní hodnotou nemovitosti), ale i další z potenciálních kritérií pro přidělení úvěru, jako mohou být podíl hodnoty úvěru a čistého ročního příjmu či poměr výše měsíční splátky úvěru a čisté měsíční mzdy.

Cílem těchto změn má být dosažení vyšší kvality úvěrových portfolií bank díky větší kontrole nad podmínkami, za jakých banky žadatelům o hypotéky půjčují peníze. Objem celkově poskytnutých úvěrů na bydlení totiž v loňském roce dosáhl 1,2 bilionu Kč s tím, že úrokové sazby poskytovaných úvěrů byly na historických minimech. Průvodním jevem těchto rekordů bylo mj. i velmi razatní zvyšování cen rezidenčních nemovitostí napříč celou republikou i všemi segmenty nemovitostního trhu. Začalo se tak mluvit o hrozbě tvorby realitní bubliny. ČNB, jako strážkyně finančního trhu a cenové stability, na vývoj reagovala sérií doporučení, kdy byla v první řadě ukončena praxe poskytování tzv. 100 % hypoték (banky financovaly celou akvizici nemovitosti, aniž by žadatel poskytnul jakékoliv vlastní finanční prostředky). V plánu je další zpřísňování podmínek odvozené od vývoje na realitním trhu.

Dopady regulatorních opatření

Lze očekávat, že banky budou na daný vývoj reagovat dalším postupným zvyšováním úroků pro rizikovější obchody s vysokou hodnotou LTV (nad 80 %) či omezením poskytování úvěrů pro žadatele s příliš nízkým čistým příjmem. Jedinou zatím známou a potvrzenou změnou je od 01.04. snížení maximální povolené hranice LTV na 90 % a zároveň zavedení omezení objemu poskytovaných úvěrů v pásmu od 80 do 90 % LTV. Další úpravy regulatorního prostředí však nejspíše nelze v nejbližších týdnech a měsících očekávat, jelikož ČNB je v tomto ohledu velmi transparentní a veškeré své kroky oznamuje s významným časovým předstihem.

 

Autor: Vojtěch Hebnar