phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Daň z nemovitosti za rok 2018

Vydáno 14. 1. 2018

Pokud jste v uplynulém roce 2017 nabyli či pozbyli nemovitost, provedli kolaudaci stavby, dobudovali přístavbu k domu či se vám nějak změnila rozloha pozemku, týká se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Důležité náležitosti

Stejně jako u každého jednání s úřady, je nutné si pohlídat zejména lhůty. Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna. Jedná se o lhůtu procesní, stačí tedy, pokud je k danému dni přiznání odesláno např. poštou. Pokud jste měnili charakter či výměru nemovitosti, o zápis do katastru jste zažádali ještě v roce 2017, ale ten se uskutečnil až v roce 2018, dojde k prodloužení lhůty na 3 měsíce od konce měsíce, ve kterém byly změny do katastru zaneseny. Při zmeškání dané lhůty je stanoveno penále ve výši 0,05 % z celkové daně, a to za každý den prodlení. Zároveň je však stanoven horní strop této sankce, který dosahuje maximálně 5 % z daně či tří set tisíc korun. Navíc pokud pokuta nebude ani dvě stě korun, bývá prominuta.

Příslušným úřadem je finanční úřad, v jehož obvodu územní příslušnosti se daná nemovitost nachází. Pokud tak vlastníte více nemovitostí, které jsou umístěny v různých krajích, musíte podat více přiznání. Územní pracoviště finančních úřadů jsou totiž rozdělené po krajích. Výhodou tohoto stavu je alespoň to, že pokud vlastníte v jednom kraji více nemovitostí, je o nich veden pouze jeden spis a zároveň je stanovena jen jedna platba.

Samotné daňové přiznání má podobu formuláře, který lze podat osobně, písemně nebo elektronicky (formuláře i s nápovědou jsou přehledně k dispozici na daneelektronicky.cz). Výhodou elektronického podání je zejména to, že po vyplnění základních údajů dochází k automatickému výpočtu daně, navíc aplikace sama upozorní na případné chyby. Dále pokud máte zřízenu datovou schránku, je dokonce podání skrz ni striktně vyžadováno pod hrozbou pokuty.

Daňová povinnost se skládá ze dvou částí, a to z pozemku a ze za stavby. Její konečnou výši určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které určil stát pro jednotlivé typy nemovitostí. Konečnou výši daně pak svými rozhodnutími o místním koeficientu určují jednotlivé obce, do jejichž rozpočtů vybrané peníze na dani z nemovitostí míří.

Pokud ohledně vašeho nemovitého majetku nedošlo k žádným změnám, není nutné daňové přiznání podávat. Finanční úřad bude při stanovení daňové povinnosti vycházet z údajů vámi uvedených v minulosti. Zároveň pozor na to, že pokud již nedisponujete žádnými nemovitostmi, je nutné finanční úřad skrz daňové přiznání o tomto informovat.

S úhradou samotné daně pak není kam spěchat. Finanční úřad musí daňové přiznání nejprve zpracovat, stanovit a vyčíslit daňovou povinnost a tuto včetně platebních údajů vám následně sdělit (nejčastěji skrz složenku zaslanou poštou).

 

Autor: Vojtěch Hebnar