phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Odpočet úroků z hypotéky - 2016

Vydáno 8. 5. 2016

 

Stát zvýhodňuje pořizování vlastního bydlení mimo jiné možností odpočtu úroků z hypoték v rámci ročního daňového přiznání. Průměrná česká domácnost tak může ušetřit stovky až tisíce korun měsíčně.

Kdo si může odečíst úroky z hypoték

Daňové zvýhodnění z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření mohou využít zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Podmínkou u zaměstnanců je odvádět měsíčně na daních více, než činí zákonná sleva na poplatníka. Obdobné pravidlo platí i pro OSVČ – v ročním souhrnu musí dosáhnout alespoň takového výdělku, který zakládá daňovou povinnost.

Zákonné podmínky pro odpočet

Zákon o daních z příjmu definuje dvě základní podmínky odpočtu úroků z daní. Těmi jsou použití hypotéky pouze na bytové potřeby a nutnost, aby poplatník, který odpočet z daní uplatňuje, byl zároveň uveden na úvěrové smlouvě – tedy byl přímým účastníkem úvěru, ne jen faktickým plátcem.

Definice pojmu „bytová potřeba“

Podmínka použití hypotéky na bytové potřeby je splněna, pokud je kupován byt či dům za účelem trvalého bydlení, a to pro sebe nebo některou z blízkých osob – druhého manžela, děti, rodiče nebo prarodiče jednoho z manželů. Stejně tak lze odpočet uplatnit, pokud je úvěr použit na údržbu bytu či domu nebo ke koupi pozemku – za předpokladu, že se na něm začne do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy stavět nemovitost určená k bydlení.

Pokud je část nemovitosti používána k pronájmu, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, smí se uplatnit odpočet zaplacených úroků z hypotéky pouze z poměrné části, která je opravdu užívána k bydlení.

Pojem „účastník hypotečního úvěru“

Účastníkem hypotečního úvěru je každá zletilá osoba uvedená ve smlouvě. Účastníků jedné hypotéky může být i více. V takovém případě může daňový odpočet uplatnit buď jeden, nebo všichni rovným dílem.

Maximální daňový odečet

Daně se snižují jen o zaplacené úroky, nikoli o celou výši splátek. Celkově si smí členové jedné domácnosti dohromady odečíst z daní na tyto účely 300 000 Kč ročně, maximálně 25 000 Kč měsíčně, pokud neplatili úroky z hypotéky po celý rok.

Celkem tak lze ušetřit na daních až 45 000 Kč za 1 kalendářní rok. Není přitom rozhodné, zda má domácnost jen jeden úvěr pro bytové potřeby nebo jich splácí několik – maximální odpočet zůstává stejný.

Jak úroky z hypotéky odečíst z daní

Na přelomu roku úvěrující banky zasílají potvrzení o poskytnutém úvěru, na němž je uvedena i výše zaplacených úroků. Ty si je možné následně odečíst od daňového základu. K daňovému přiznání je pak důležité přiložit originál tohoto potvrzení. Pokud je uplatňován daňový odpočet z hypotéky první rok, je nutné přiložit k daňovému přiznání i výpis z katastru nemovitostí. Pokud bude podávat daňové přiznání za zaměstnance zaměstnavatel, musí zaměstnanec odevzdevzdat originály těchto dokumentů do mzdové účtárny. V tomto případě je možné se setkat s požadavkem na doložení dalších dokumentů, např. smlouvy o úvěru nebo potvrzení, zda si spoludlužník také odečítá nebo naopak neodečítá úroky.

Odpočet úroků z hypotéky od základu daně lze využít i při refinancování hypotéky.

 

Zdroj: www.csas.cz