phone 734 831 990
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Banky rozesílají potvrzení o zaplacených úrocích

Vydáno 9. 1. 2021

S prvním měsícem v roce je tradičně spojeno i bilancování roku předchozího. Určitým způsobem k tomu přispívají i finanční instituce, které právě v tuto dobu generují a rozesílají svým klientům nejrůznější výpisy a potvrzení proběhlých transakcí v daném období a též konečných zůstatků. Nejinak je tomu i v případě úvěrů na bydlení, kde banky vystavují svým klientům potvrzení o zaplacených úrocích.

Výdaj i potenciální příjem

Toto potvrzení je důležité hned z několika důvodů. Jednak dává možnost si jasně a transparentně ověřit soulad mezi zaplacenými platbami a jejich strukturou a údaji uvedenými v dokumentu. Takto si člověk snáze uvědomí, kolik vlastně za celý rok za financování svého bydlení bance zaplatil. Může to být impulsem k tomu začít hledat řešení, které by bylo nákladově efektivnější a další roky nabídlo o něco příznivější výsledek.

Další důvod je veskrze pragmatický a může tentokrát tok financí obrátit, kdy se již zaplacené úroky z úvěru na pokrytí bytové potřeby dají dle § 15 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též jako „DzP“), odečíst od základu daně z příjmů. Platí to v situaci, kdy je účastník úvěrové smlouvy zároveň vlastníkem či spoluvlastníkem úvěrované nemovitosti a zároveň tuto užívá k bydlení svému nebo příbuzného v přímé linii.

Ještě za rok 2020 bylo možné uplatnit odpočet odpovídající sumě úroků ve výši až 300 tis. Kč, což znamená daňovou slevu až ve výši 45 tis. Kč. Tuto slevu však není možné obrátit do bonusu, takže pro ty, kteří i bez této slevy mají daňovou povinnost minimální nebo dokonce žádnou, nemá další sleva přínos. U úvěrů vyřízených v roce 2021 je pak maximální uplatnitelná částka odpočtu poloviční. Co se týká stávajících úvěrů a výše limitu pro roky 2021 a následující, je výklad stále poněkud nejasný.

Daňový podklad

Podkladem pro daňové přiznání je právě bankovní potvrzení o zaplacených úrocích. Pokud na úvěrové smlouvě figuruje více spolužadatelů, vstupuje do hry i § 15 odst. 4 DzP, dle kterého pak uplatňuje odpočet jen jeden z nich, anebo každý rovným dílem. Ať už bude konečné rozhodnutí jakékoliv, finanční úřad bude vyžadovat při prvním uplatnění kromě samotné úvěrové smlouvy i čestné prohlášení, ve kterém bude uvedeno, jak spolužadatelé k odpočtům přistoupí. Zároveň bývá poptáván i list vlastnictví k dané nemovitosti, který se však dá nahradit prostou sjetinou z náhledu na katastr (generování listu vlastnictví bývá spojeno s poplatkem 50,- Kč). Uspokojení bytové potřeby je pak posuzováno nejčastěji skrze trvalé bydliště či nájemní smlouvu.

Pokud je nemovitost používána část roku k nájmu či činnostem, ze kterých plyne příjem ze samostatné činnosti, je za toto období odpočet vyloučen. Pokud nemovitost obsahuje pouze část takto využívaných prostor, musí dojít dle § 15 odst. 3 DzP k poměrnému krácení daňového odpočtu právě o tuto část.

Podmínka splnění bytové potřeby je pak porušena v případě, kdy stavěný či koupený rodinný dům nebo byt obsahují i nebytový prostor jiný, než je garáž, komora či sklep. Podobně je tomu u nemovitostí bez čísla popisného, tedy chat či chalup.

 

Autor: Vojtěch Hebnar