phone 602 389 350
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Novela zákona o ČNB opět na scéně

Vydáno 15. 6. 2019

Proces zpracování novely zákona o ČNB pokročil – její předlohu schválila vláda a nyní tedy míří na projednání do Poslanecké sněmovny. Kolem jejího dopadu se však vyrojila celá řada mýtů a polopravd.

Zvýhodnění mladých žadatelů

Mezi prvními se v souvislosti s novelou objevila zpráva, že žadatelé do 36 let věku si budou moci opětovně půjčit až na 100 % hodnoty nemovitosti. Zároveň se vznikly zaručené číselné odhady i u dalších parametrů – 50 % DSTI (poměr splátek dluhů vůči čistému měsíčnímu příjmu) a 10 DTI (celkové zadlužení vůči čistému ročnímu příjmu).

ČNB se tyto informace snaží celou dobu dementovat. Součástí novely totiž nejsou u výše zmíněných ukazatelů žádné konkrétní limity. Na druhou stranu platí skutečnost, že národní banka bude moci po vlastním uvážení právě pro tuto specifickou skupinu žadatelů vydat upravená kritéria. Jejich podoba se však bude odvíjet od aktuální situace na trhu s tím, že budou každých 6 měsíců přehodnocována.

Stěžejní detail

Mimo pozornost veřejnosti však zapadla mnohem důležitější část novelizovaného znění zákona. Nově vznikne výjimka ze všech základních pravidel pro posuzování ve výši 5 % objemu produkce banky. To znamená, že až dvacetina obchodů nebude muset teoreticky splňovat žádné z kritérií v podobě LTV, DTI a DSTI. Tato situace je tak naprosto odlišná oproti stávajícímu stavu, kdy např. u LTV není možné hypotéku nad 90 % poskytnout.

Zároveň s tímto však ČNB začala komunikovat skutečnost, že v budoucnu právě v případě LTV bude stanovena pouze jedna limitní hranice. Dnes je ta základní na úrovni 80 % s tím, že v pásmu od 80 do 90 % je možné zobchodovat až 15 % kvartálního objemu úvěrové produkce. Toto by mělo s účinností novely skončit s tím, bude existovat pouze jedno pásmo. Prostor pro nestandardní případy bude existovat právě ve výše zmíněné 5 % výjimce. Lze však očekávat, že tato bude využita spíše pro potřeby bonitní klientely, která bude disponovat buď dostatečným majetkem pro zajištění (ale nižšími přiznanými příjmy) a nebo vysokým příjmem (ovšem bez dostatečných vlastních úspor).

Tak či tak tvůrci současné podoby novely nemají zdaleka hotovo, jelikož v Poslanecké sněmovně bude její znění podrobeno ještě řadě pokusů o přepsání. Kritiků je již nyní celá řada. Ať už však bude výsledek celého legislativního procesu nakonec jakýkoliv, zcela jistě bude určující pro podobu úvěrového trhu v následujících letech.

 

Autor: Vojtěch Hebnar