phone 602 389 350
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Slovník pojmů

Americká hypotéka
Úvěr krytý nemovitostí, může však sloužit prakticky k čemukoliv (nákup auta, dovolená..). Má přísnější podmínky přidělení a vyšší úrokovou sazbu než klasická hypotéka.
Čerpání úvěru
Nebo také „uvolnění“ peněz bankou. Čerpání úvěru znamená, že banka již převedla peníze na vybraný účet. Jinými slovy jakmile se začne úvěr čerpat, musí klient za své nové bydlení začít bance platit. Čerpat může buď najednou (jednorázově), nebo postupně. Jednorázové čerpání probíhá například při koupi bytu či domu nebo při kompletním splacení jiného hypotečního úvěru. Pokud staví nebo rekonstruuje, úvěr se čerpá většinou postupně. Celková doba čerpání bývá omezena, obvykle maximálně na 24 měsíců od data prvního čerpání úvěru.
Doba splácení
Splatnost úvěru je doba, po kterou se splácí hypoteční úvěr, pohybuje se v řádu 5 až 40 let.
Hypotéka
Je úvěr, který je krytý zastavenou nemovitostí. Znamená to tedy, že aby na něj klient dosáhl, musí mít k dispozici nějakou nemovitost (dům, byt, pozemek).
Hypotéka bez dokládání příjmu
Tento typ hypotéky je přímo určený všem, kteří mají problémy s doložením příjmu nebo jejich příjem není dle banky dostatečně vysoký. V případě hypotéky bez dokládání příjmu není potvrzení o příjmu či daňové přiznání vůbec požadováno. Další podmínky, především hodnota LTV a výše nabízených úrokových sazeb, jsou však mnohem méně výhodné než u klasické hypotéky.
Hypotéka na družstevní byt
Nemovitost neboli v tomto případě podíl na nemovitosti je možné samozřejmě uhradit z vlastních zdrojů. Pokud však nejsou dostatečné finance k dispozici a jedinou možností je hypotéka, pak je možné takovýto byt koupit na tzv. předhypoteční úvěr. Družstevní byt však musí být naprosto bez závazků. To znamená, že na bytě nesmí váznout žádné dluhy, neuhrazené nájmy, zástava, exekuce a v ideální případě nesplacená anuita.
Fixace úrokové sazby
Doba, po kterou má klient jistotu, že se daný úrok a tím ani měsíční splátka nezmění. Sazbu si lze fixovat nejčastěji na 1, 3, 5, 10 nebo až 30 let, tedy v některých případech na celou dobu splácení úvěru. Pokud si však klient zvolí fixaci kratší, než je délka úvěru, vždy na konci fixace banka klientovi nabídne nový úrok na další období, jehož délku si opět může určit. Nová fixace i úrok se sjednávají většinou písemně - od banky klientovi přijde nabídka a ten má zhruba 2 - 6 týdnů na vyjádření se k návrhu. V době, kdy fixace končí a jedná se tedy o její změně, či o změně úroku, může se úvěr plně nebo částečně splatit bez dodatečných poplatků.
Flexibilní hypotéka
U flexibilní hypotéky mají klienti možnost upravovat výši měsíční splátky v průběhu splácení, a to dle potřeby, dále požadovat odklad (např. v období finančních problémů) či hypotéku kdykoliv a hlavně bez sankcí splatit.
Jistina
Částka, kterou si od banky na bydlení klient půjčuje. Jistina se postupně splácí spolu s úrokem. Úrok se odvozuje i počítá z jistiny. Postupem času se výše jistiny snižuje a klient tak v měsíční splátce platí stále méně peněz na úrocích.
LTV
Výše úvěru v poměru k zástavní hodnotě nemovitosti je většinou udávaná v procentech (70% LTV, 85% LTV). 70% LTV tedy znamená, že na 70 % hodnoty nemovitosti si klient u banky půjčil a zbytek uhradí z vlastních zdrojů.
Měsíční splátka
Částka, kterou každý měsíc splácí bance. Obsahuje v sobě splátku jistiny i úroku. Její výše je daná po dobu fixace.
Odhad ceny nemovitosti
Povinný údaj, který banka bude potřebovat pro to, aby hypoteční úvěr poskytla. Odhad ceny nemovitosti umí některé banky udělat na počkání (u Hypoteční banky to platí například pro byty ve městech s více než 10 000 obyvateli), nebo nabídnou své interní odhadce, kteří si danou nemovitost prohlédnou a udělají odborný odhad o její ceně. Tento odhad (cenový údaj) je pak dále považován za zástavní hodnotu nemovitosti.
Potvrzení o příjmu
Jedná se o dokument, který potvrzuje zaměstnavatel a ve kterém je sumarizován čistý příjem žadatele za určitou dobu.
Refinancování úvěru
Při refinancování lze splatit hypoteční úvěr, který poskytla původní banka, novou hypotékou u jiného finančního ústavu. Děje se tak většinou při změně fixace úrokové sazby, kdy není nutné hradit dodatečné poplatky. Banky často lákají klienty k tomuto kroku nižšími úrokovými sazbami, které však nejsou jediným parametrem pro posouzení výhodnosti úvěru.
Úroková sazba
Je vyjádřena v procentech. Jedná se o číslo, které je důležité pro stanovení výše měsíční splátky a celkově ceny úvěru.
Vinkulace
Vinkulací se nazývá omezení dispozičního práva, například vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby. Při pojistné události by pak bylo pojistné plnění vyplaceno ve prospěch této osoby. Důležité je především při pojištění smrti, které může hypoteční společnost vyžadovat, či pojištění zastavené nemovitosti ve prospěch úvěrující banky.