phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Správné nastavení stavebního spoření

Vydáno 4. 7. 2018

Produční čísla stavebního spoření jsou pro letošní rok nadále pozitivní. Roste objem vkladů, úvěrů a vůbec i nově uzavřených smluv. Ovšem i tak na první pohled jednoduchý produkt, jako je stavební spoření, je nutné správně nastavit, aby užitná hodnota z něj byla co nejvyšší.

Čistá úroková sazba

Obecně bývá stavební spoření zakládáno ze dvou důvodů – spoření pro sebe či blízké nebo úvěr. Pokud je zájem o spoření, je nutné brát v potaz hned několik klíčových parametrů. Při sjednání smlouvy o stavebním spoření bývá zafixována úroková sazba z vkladů i případných úvěrů, což může být výhodou i nevýhodou zároveň.

Stavební spořitelny nabízí různé tarify úročení v závislosti na tom, o co má klient zájem. A tady může být první kámen úrazu, protože rozdíly mezi nimi mohou být v případě spoření až 1 % ročně. Díky růstu základních sazeb stanovených ČNB dochází pomalu k jejich zvyšování i u spořících produktů, stavební spoření nevyjímaje. Proto se již stává pomalu standardem u spořících tarifů sazba překračující 1 %.

Hlavním lákadlem však nadále zůstává zejména státní podpora, jejíž podmínky jsou stále nezměněny – 10 % z ročních vkladů, maximálně 2 tis. Kč. Od tohoto se vlastně odvíjí i celkové efektivní nastavení spoření – ideálně 20 tis. Kč ročně. Jestli bude mít úložka podobu pravidelných měsíčních vkladů (cca 1700 Kč) nebo jednorázové platby v průběhu roku, je čistě na klientovi, na státní podporu to vliv nemá. Důležité je pouze to, aby vklady byly na daný účet připsány do 31.12. předmětného kalendářního roku. Navíc existuje i institut tzv. předspoření, tedy že se na smlouvu vloží jednorázově např. 100 tis. Kč, díky čemuž budou státní příspěvky připisovány dalších 5 let. A stále platí, že konečné využití naspořených prostředků se nijak neposuzuje ani nedokládá.

Je zde však ještě jedno výrazné omezení, které se pojí právě se státní podporou – smlouva musí mít platnost alespoň 6 let, aby po jejím zrušení zůstal příspěvek od státu zachován a nemusel se vracet. Je tak v podstatě pevně stanoven i nejkratší horizont pro spoření.

Z hlediska poplatků se běžně vyskytují zejména tyto dva – poplatek za zřízení smlouvy ve výši 1 % z cílové částky a pravidelný poplatek za vedení účtu v řádu stokorun ročně. První z nich bývá pravidelně snižován v rámci různých reklamních a propagačních kampaní, vyplatí se tedy být informován. Navíc se nejedná o úplně zanedbatelnou položku, protože pokud je cílová částka např. 1 mil. Kč, což je mimochodem u spořící smlouvy nesmysl, činil by poplatek 10 tis. Kč. Proč je taková částka u spoření nesmysl? Pokud platí, že nejefektivnější roční úložka je 20 tis. Kč, trvalo by naspoření milionu desítky let. I toto bývá velmi častá chyba v nastavení, kvůli které je pak klient tratný i vyšší částkou, než nakonec na smlouvě díky státní podpoře a pevnému úroku získá.

Ideální nastavení stavebního spoření v případě čistého spoření má tak následující parametry – cílová částka 150 tis. Kč, roční úložka 20 tis. Kč, spořící tarif, doba spoření 6 let. V takovém případě bude čistý úrokový výnos okolo 3,5 % ročně, čemuž se žádný produkt s garantovaným zhodnocením a pojištěním vkladů na takovou dobu momentálně nevyrovná. Pokud je však zájem spořit kratší či výrazně delší dobu nebo mít k prostředkům na účtu průběžně přístup, je vhodnější se podívat jinde.

Pozor na dobu potřebnou pro přidělení úvěru

Ve věci úvěrů má stavební spoření dlouholetou oblibu především v segmentu drobnějších rekonstrukcí. Poslední dva roky se k tomu výrazně přidalo i tzv. dofinancování hypotečního úvěrů, kdy se hojně využívá toho, že stavební spořitelny poskytují úvěry bez nutnosti zástavy ve výši běžně přesahující i milion korun.

Pevná úroková sazba, která ze zákona nesmí být vyšší než tři procentní body nad úročení vkladů, dává při výběru vhodného tarifu jasné vodítko. Zároveň je platná po celou dobu trvání smlouvy. Je nutné však upozornit na to, že např. změna cílové částky v případě, pokud by si klient chtěl půjčit více než si původně sjednal, je brána již za podstatnou změnu smlouvy, tudíž je podmíněna souhlasem ze strany spořitelny a prakticky jistě i novými podmínkami včetně úročení, které již nemusí být tak atraktivní jako ty původní. Je tak nanejvýš vhodné i o celkové výši budoucího úvěru, potažmo cílové částce, přemýšlet co nejvíce konkrétně.

Úvěr ze stavebního spoření má navíc dva režimy, které jsou odvislé od výše naspořeného / splaceného procenta z cílové částky – překlenovací (0 – 40 %) a řádný (40+ %). Rozdílů mezi nimi je vícero, mezi ty nejdůležitější patří mnohem vyšší úročení u překlenovacího a taky nemožnost jednorázového splacení bez omezení, opět u překlenovacího.

Aby toho nebylo málo, k tomu, aby klient vůbec dosáhl na případný úvěr, musí mít dostatečnou výši tzv. hodnotícího čísla. Tato veličina je obestřena řadou záhad, obecně na ni má však největší vliv výše a pravidelnost spoření. V případě nutnosti půjčit si vyšší obnos bez jakéhokoliv předchozího spoření či úvěrové historie u dané stavební spořitelny je tak nutností se na umožnění úvěrování ptát předem.

Škola alchymie

Z výše nastíněného je zřejmé, že stavební spoření skýtá řadu výhod, avšak i pastí na ty, kteří jeho vhodné nastavení podcení. Aby se předešlo nežádoucím dopadům kroků, které se již po finálním podpisu smlouvy jen velmi těžce napravují, je doporučeno se nejprve poradit se zkušeným a fundovaným odborníkem.

 

Autor: Vojtěch Hebnar