phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Příznivější podmínky hypoték pro mladé opět ve hře

Vydáno 5. 1. 2020

 

V současné době se nachází novela zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve fázi projednávání ve výborech v Poslanecké sněmovně. Klíčové druhé čtení, kde se zpravidla rozhoduje o finálním znění legislativních předpisů, ji tak teprve čeká. Dle politiků, zástupců ministerstva financí a národní banky však panuje na základních bodech předlohy novely víceméně shoda. Co to konkrétně znamená pro trh s bydlením?

Něco za něco

Dlouhodobě je cílem ČNB získat silnější pravomoce v oblasti regulace nemovitostního trhu. V současnosti totiž mají jí stanovené parametry, tedy LTV (výše dluhu vůči celkové hodnotě zástavy - pásma do 80 % bez omezení, mezi 80 a 90 % maximálně 15 % objemu produkce za kvartál a faktický zákaz poskytování úvěrů nad 90 %), DTI (poměr celkového zadlužení vůči čistému ročnímu příjmu žadatele – devítinásobek) a DSTI (celková výše měsíčních splátek úvěrů vůči čistému měsíčnímu příjmu – 45 %), sílu pouhého doporučení.

Logicky se žádná finanční instituce, která chce na tuzemském trhu působit dlouhodobě, nechce dostat s regulátorem do sporu. Přesto si zástupci ČNB během posledního projednávání nastavení limitů na hypotéky posteskli, že v rozporu s jejich doporučením docházelo nadále k poskytování úvěrů s LTV nad 90 %[1].

Snahy o posílení pravomocí národní banky se objevily v nedávné minulosti již několikrát. Vždy však narazily na politický odpor, kdy panovala obava zejména z dalších restrikcí vedoucích k omezování přístupu k úvěrům. Nyní se však zdá, že se ČNB z tohoto vývoje poučila a součástí novelizovaného znění je i zmírnění podmínek pro žadatele o úvěr do 36 let věku. Především tedy na domácnosti pořizující si první vlastní bydlení by mohla mít novela pozitivní vliv. Výše uvedené parametry pro posuzování úvěrových případů by měly mít u těchto lidí mírnější hodnoty, a to dokonce i při překročení všech tří najednou. Jejich konečná podoba nebude součástí zákona, ČNB ji bude stanovovat opatřením obecné povahy.

Ještě letos

Samotná novela by měla být při hladkém průběhu projednána a schválena do prázdnin. ČNB bude nejspíš na silnější pravomoci i kvůli přetrvávajícímu výraznému nadhodnocení realit v Česku spěchat, lze tak čekat, že účinky novely by mohl celý trh pocítit ještě letos. Po předchozích restrikcích v minulých letech by se však alespoň pro mladší žadatele o úvěr mohla situace zase o něco zjednodušit.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 

[1] Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-potvrzuje-limity-na-hypoteky-zvysuje-odhad-nadhodnoceni-cen-nemovitosti-az-na-20-/