phone 734 831 990
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Odečet úroků z úvěru na bydlení

Vydáno 1. 3. 2020

Tím, že došlo v rámci kompenzačního balíčku boje proti ekonomickým dopadům šíření koronaviru mj. k odložení termínu pro podání přiznání k dani z příjmů na 1. července, vznikl dostatečný prostor k tomu si veškeré podklady řádně nachystat a vše si v klidu znovu propočítat. Pro ty, kteří v loňském roce platili hypotéku či úvěr ze stavebního spoření, může poměrně znatelnou finanční úsporu na dani z příjmů přinést možnost odečíst si zaplacené úroky z úvěru.

Vítaná podpora

Celý mechanismus odpočtu zaplacených úroků z daňové povinnosti je upraven v zákoně[1]. Pro jeho využití je stěžejní dodržení účelu úvěru (pokrytí bytové potřeby své či osoby blízké), přímé účastenství v úvěrovém vztahu, existence zaplacených záloh na dani či obecně daňové povinnosti a schopnost vše řádně doložit (zaplacené úroky potvrzením od úvěrující instituce, bytová potřeba pak při prvním uplatnění nejčastěji výpisem z katastru nemovitostí nebo dokladem totožnosti v případě trvalého bydliště, samotný nárok na odpočet se uplatňuje skrze daňové přiznání či roční zúčtování daně).

Princip je pak vcelku jednoduchý – zaplacené úroky je možné si ze základu daně odečíst jakožto nezdanitelnou část. Celkový roční limit je 300 000 Kč, což při 15 % sazbě daně znamená až 45 000 Kč daňové vratky. Dosáhnutí maximálního limitu je možné až kolem hranice úvěru ve výši 8 500 000 Kč, kam spadá většina úvěrů na bydlení. Vratka však není to samé jako daňový bonus. Možnost využít ji mají pouze ti, kteří zaplatí na daních z příjmů ročně více, než kolik činí sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pokud má tedy OSVČ menší roční zisk než 165 600 Kč nebo zaměstnanec pobírá minimální mzdu či značnou část jeho příjmu tvoří rodičovský příspěvek, bylo by efektivnější využití odpočtu jinou osobou figurující v úvěrovém vztahu, pokud tedy taková je.

Výše uplatněných odpočtů bude pravděpodobně první roky trvání úvěru nejvyšší, jelikož většina úvěrů je postavena na anuitním splácení, kdy ze začátku tvoří úroky kvůli vysoké nesplacené jistině podstatnou část splátek. Při úvěru na 6 mil. Kč s úrokem 2,59 % p.a. a splatností na 30 let vychází suma zaplacených úroků v prvním roce na cca 153 812 Kč. Při splnění dalších podmínek by daňová vratka činila 23 071 Kč. Institut odpočtu tak může pomoci domácnostem snázeji překlenout první náročné roky úvěrování.

Nezanedbatelné detaily

Zákonné ustanovení pokrývá kromě obligátní koupě, výstavby a rekonstrukce i vypořádání společného jmění manželů či podílníků z pozůstalosti. Navíc pokud je část financovaného záměru využita k samostatné výdělečné činnosti či nájmu, neznamená to automaticky nemožnost využití odpočtu, ale jeho poměrné krácení.

Daňový odpočet může provést i více účastníků smlouvy o úvěru, kdy tak učiní všichni rovným dílem. Využívanější je však varianta, že celý odpočet uplatní pouze jeden z nich.

Ohledně blízké osoby pak platí, že odpočet může být uplatněn i na financování bytové potřeby druhého manžela, rodičů, dětí či prarodičů.

V případě koupě pozemku za účelem výstavby musí být samotná výstavba zahájena do čtyř let od okamžiku úvěrové smlouvy, jinak by bylo nutné prostředky získané skrze daňový odpočet vrátit.

Znalost se vyplatí

Celkově tedy lze díky institutu daňového odpočtu získat zpět až 15 % z úrokových nákladů na úvěr sloužící k zajištění bytové potřeby. Podmínek jak a kdy jej uplatnit je vícero a především při prvním podání daňového přiznání či ročního zúčtování je vhodné se poradit s odborníkem, aby vše proběhlo hladce a bez komplikací. Každá koruna se totiž počítá.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 

[1] Zejména § 15 odst. 3 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických osob