phone 734 831 990
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

ČNB chřestí zbraněmi

Vydáno 15. 6. 2017

V úterý přišla Česká národní banka ve své zprávě ohledně stavu finanční stability domácí ekonomiky s výrazně tvrdší rétorikou, než je u ní běžně zvykem. Kritika byla zaměřena zejména na trh nemovitostí a úvěry na něj navázané.

Zatím pouze varování

ČNB vnímá aktuální ceny nemovitostí (především v Praze a Brně) jako mírně nadhodnocené s tím, že roztáčející se spirálu na jedné straně levných úvěrů a na straně druhé hledání investičních příležitosti v tuzemských nemovitostech je třeba zavčas zastavit. Konkrétní kroky, jak toho docílit, ČNB relativně transparentně představila. Tentokrát se nemá již hýbat s povolenou hodnotou LTV, ale do hry se dostávají další ukazatele – především DTI či DSTI. DTI znamená poměr celkových dluhů k násobkům ročních příjmů, kdy aktuálně doporučovaná hranice je na osminásobku. DSTI se zaměřuje na poměr čistých ročních splátek úvěrů k úhrnu ročních příjmů žadatele. Zde je doporučena hranice 40 %. Důležité je, že oba ukazatele může úvěrující banka překročit, pokud dokáže při kontrole ČNB doložit, že žadatel o úvěr jej bude schopný splácet i při zhoršených podmínkách (zvýšení sazeb, výpadek příjmu, rozvod). Zároveň je nutné si říci, že maximální hranice dosud ČNB závazně nestanovila, pouze upozornila, že o jejich stanovení reálně uvažuje. Panika tak není na místě.

Proticyklická rezerva

Jediným opravdu reálným krokem, který nově určitě nastane, je tak zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy z 0,5 % na 1 %, a to k 1. červenci 2018. Vzhledem ke kapitálové síle českých bank by však s naplněním tohoto požadavku neměl být nejmenší problém a neočekává se ani nějaké výrazné projevení se směrem do cen nabízených úvěrů.

Přesně mířená rána

ČNB se dále, i když nepřímo, rozhodla vypořádat s tím, co jí leží už dlouho v „žaludku“ - dofinancování hypotečních úvěrů úvěry ze stavebního spoření. Tímto krokem totiž reálně docházelo k obcházení maximální povolené hranice LTV pro úvěrování, čímž její doporučení ztrácelo smysl, jelikož místo jednoho 100 % úvěru nastupovaly úvěry dva (90 +10 % či jiný poměr dle potřeby, součet byl však 100 %). ČNB se tomu rozhodla čelit tím, že nově budou tato kritéria (LTV, DTI, DSTI) platit pro všechny spotřebitelské úvěry, nikoliv pouze pro úvěry související s bydlením.

Dopady posledních opatření

Současnou podobu opatření bude ČNB vyhodnocovat zhruba do prosince, kdy se následně rozhodne, jaké další kroky případně učiní. Ať už budou tyto jakékoliv, je více než jisté, že vlastní finanční rezerva a schopnost si ji vytvořit budou hrát při pořizování bydlení čím dál větší roli. Je tedy nutné se tímto směrem z hlediska nastavení priorit domácího rozpočtu zaměřit co nejdříve a poradit se s odborníky, jak rezervu efektivně naplánovat a provést.

 

Autor: Vojtěch Hebnar